GENEALOGIA

Biorąc wzór z archiwów państwowych, które umieszczają dostępne dokumenty oraz wychodząc naprzeciw, tym którzy szukają swoich przodków tworząc drzewa genealogiczne, na podstawie metrykalnych ksiąg parafialnych Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łaszczowie umieszczone zostają tu informacje w nich zawarte w formie rejestrów aktów urodzeń, ślubów i zgonów. Imiona i nazwiska zostały zapisane tak, jak były w danym czasie historii zapisywane. Szczegółowe informacje dotyczące spisanych aktów są dostępne w kancelarii parafialnej.

KSIĘGA OCHRZCZONYCH 1875-1915

KSIĘGA OCHRZCZONYCH 1916-1946

KSIĘGA ZAŚLUBIONYCH 1916-1946

KSIĘGA ZMARŁYCH 1916-

akta dostępne w Archiwum Państwowym:

https://regestry.lubgens.eu/viewpage.php?page_id=1052&par=355