PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW

1. CHRZEST (indywidualna katecheza przed chrztem dziecka)

2. BIERZMOWANIE (cotygodniowe spotkania w grupach)

3. EUCHARYSTIA (comiesięczne spotkania z dziećmi i rodzicami przed Pierwszą Komunią)

4. POKUTA (30 min. przed Mszą św.)

5. NAMASZCZENIE CHORYCH (Pierwsze piątki miesiąca oraz na indywidualne zgłoszenia)

6. KAPŁAŃSTWO (cotygodniowa modlitwa o powołania kapłańskie)

7. MAŁŻEŃSTWO (dekanalne przygotowanie do sakramentu małżeństwa w okresie Wielkiego Postu)