Cykl spotkań pt. Apocalyptyko – ODKRYWAM KOŚCIÓŁ – na podstawie listów do 7. Kościołów Apokalipsy.

Spotkanie rozpocznie się Mszą św.23 IV  o godz. 17.00, a następnie konferencje będzie prowadził ks. Tomasz Źwiernik.

Serdecznie zapraszam członków Akcji Katolickiej, ale każdego kto chciałby się spotkać, posłuchać, porozmawiać o Kościele i odkryć swoje miejsce w Kościele.

Kolejne spotkania: 23 IV, 7 V, 10 IX, 22 X, 19 XI