Parafialne informacje

Podane tu informacje
są przeznaczone wyłącznie
do wewnętrznego użytku
Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łaszczowie.
Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie
lub wykorzystywanie materiałów
(opisów, informacji, zdjęć lub filmów)
zgromadzonych przez Parafię
św. Ap. Piotra i Pawła w Łaszczowie
wymaga pisemnej zgody Proboszcza Parafii.