Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła.
Zasadniczym celem Akcji Katolickiej jest formacja ludzi świeckich, która ma doprowadzić do chrystianizacji każdej dziedziny życia i postępowania według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie.

Akcja Katolicka w naszej parafii została powołana 18 czerwca 2017 r.

Prezes POAK Marek Wiśniewski

Asystent POAK ks. Krzysztof Świta

Sekretarz POAK Bogusława Langkamer

Skarbnik POAK Iwona Michniak

Członkowie POAK:

Janusz Kulik

Dorota Wiśniewska

Marek Kudach

Wiesława Kudach

Sylwia Winiarczyk

Anna Lis

Monika Loda

Monika Puchalska

Lubow Dziura