Ministranci

Zbiórki ministrantów i wszystkich chętnych by służyć przy ołtarzu Pańskim, zapraszamy w każdy czwartek o godz. 16:00

Termin łaciński „ministrare” oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Słowo ,,ministrant” wskazuje na szczególnie na służbę we Mszy świętej.
1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!

Zasady ministranta:
– Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza,
– Ministrant służy Panu Chrystusowi w ludziach,
– Ministrant rozwija w sobie życie Boże,
– Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy,
– Ministrant poznaje liturgię, i żyje nią,
– Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą,
– Ministrant jest dobrym synem i bratem,
– Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość,
– Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych,
– Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.