Parafialne i Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

R E K O L E K C J E   P A R A F I A L N E
W I E L K O P O S T N E
w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łaszczowie
prowadzi Ks. Prałat Czesław Grzyb

19. MARCA
Msze św. z nauką rekolekcyjną
Łaszczów – godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00
Żerniki – godz. 15.00

20. MARCA
Msze św. z nauką rekolekcyjną
Łaszczów – godz. 9.00, 10.30, 17.00
Żerniki – godz. 12.00

21. MARCA – DZIEŃ SPOWIEDZI
spowiedź 30 min. przed Mszą św.
Msze św. z nauką rekolekcyjną
Łaszczów – godz. 9.00, 10.30, 17.00
Żerniki – godz. 12.00

S Z K O L N E   R E K O L E C J E   W I E L K O P O S T N E
w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łaszczowie
prowadzą siostry zakonne
ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa z Tarnowa

22 – 24 marca 2023 r.

8.00 – 9.30 – Liceum Ogólnokształcące

9.40 – 10.45 – Przedszkole – Łaszczów

10.40 – 11.12 – SP – Łaszczów kl. I – IV

11.40 – 12.25 – SP – Łaszczów kl. V – VIII

13.00 – 13.45 – SP Zimno i SP Steniatyn