Podręczniki do nauki Religii

Podręczniki do nauki Religii w P.S.P. Łaszczów z Wydawnictwa Jedność – Kielce

6-latki (klasa 0)
Tytuł podręcznika: „Tak! Jezus mnie kocha”.
Autorzy: E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/190/katecheza-4-podreczniki-do-nauki-religii/katecheza-4-podreczniki/katecheza-4-klasy-i-iii-sp

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/190/katecheza-4-podreczniki-do-nauki-religii/katecheza-4-podreczniki/katecheza-4-klasy-i-iii-sp/results,16-33

Klasa I –
Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat”.
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Klasa II
Tytu
ł podręcznika: Idziemy do Jezusa,
red. E. Kondrak, J. Czerkawski, Jedność, Kielce

Klasa III
Tytuł podręcznika: Jezus jest z nami, oraz Zeszyt Ćwiczeń
red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

Klasa IV
Tytuł podręcznika: Miejsca pełne BOGActw, oraz Zeszyt Ćwiczeń
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce.

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/191/katecheza-4-podreczniki-do-nauki-religii/katecheza-4-podreczniki/katecheza-4-klasy-iv-viii-sp

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/191/katecheza-4-podreczniki-do-nauki-religii/katecheza-4-podreczniki/katecheza-4-klasy-iv-viii-sp/results,16-33

Klasa V – szkoła podstawowa
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, oraz Zeszyt Ćwiczeń
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak.

Klasa VI
Tajemnice BOGAtego życia, oraz Zeszyt Ćwiczeń
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce.

Klasa VII
Tytu
ł podręcznika: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce.

Klasa VIII
Tytu
ł podręcznika: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce