DEKANALNE PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

DEKANALNE PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
Łaszczów 5-19 marca 2022 R.

5. marca 2022 r.
godz. 9.30 – Nabożeństwo dla narzeczonych
godz. 10.00 – 14.00 – Katechezy przedmałżeńskie

19. marca 2022 r.
godz. 10.00 – Msza św. w int. narzeczonych
godz. 11.00 – 15.00 – Poradnia Rodzinna

______________
Organizowane spotkania obejmują całościowe przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
Termin zgłoszeń do 1. marca na nr tel. 665–175–231.
Całkowity koszt to 120 zł. od pary.