80. rocznica męczeńskiej śmierci bł. Stanisława Starowieyskiego

12. kwietnia 2021 r. odbędą się w naszej parafii obchody 80. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Stanisława Starowieyskiego połączone z udzieleniem sakramentu bierzmowania oraz zawierzenia Akcji Katolickiej w diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.